• Sector: Onderwijs
  • Arcus en Leeuwenborgh zijn twee Regionale Opleidingscentra (ROC’s) voor MBO-onderwijs in Zuid-Limburg. Samen bieden ze toegang tot meer dan 200 verschillende opleidingen voor reguliere studenten, beroepskrachten, inburgeringsprogramma’s en bedrijfsopleidingen. Bij Arcus en Leeuwenborgh studeren samen 17500 studenten en werken 1700 medewerkers.

  • AANLEIDING

    Het Fusiecollege is het Zuid-Limburgse Regionaal Opleidingencentrum, dat per 1 augustus 2019 gaat ontstaan uit de fusie van Leeuwenborgh Opleidingen en het Arcus College. Met bijna 14.000 studenten, ruim 100 opleidingen en 1200 medewerkers wordt het Fusiecollege één van de grootste onderwijsaanbieders in Zuid-Limburg. Vóór de fusiedatum moeten de onderwijsondersteunende systemen (zoals EduArte, Xedule, een ELO etc.) werkend zijn voor de nieuwe organisatie. Om deze systemen goed te kunnen inrichten zijn goede procesbeschrijvingen van het nieuwe Fusiecollege onontbeerlijk. Deze procesontwerpen moeten een ‘geharmoniseerde’ uitkomst zijn van de bestaande processen van ROC Leeuwenborgh en ROC Arcus.

  • ONZE AANPAK

    Met werkgroepen voor alle onderwijsondersteunende processen is de huidige werkwijze geactualiseerd, en is vervolgens bepaald wat het verschil is tussen werkwijzen van beide scholen. Dit met het oog op het maken van de keuze voor de beste manier van werken. Daarbij is ook geprioriteerd welke zaken nog vóór de fusie opgepakt moeten worden, en wat op een later tijdstip kan worden ingevuld.

  • HET RESULTAAT

    Inzicht in de stappen die gezet moeten worden om de onderwijsondersteuning van de 2 ROC’s met elkaar te verenigen, inclusief de input voor training van betrokken medewerkers. Daarnaast een lijst met organisatieontwikkelingen die kunnen worden opgepakt zodra de fusie een feit is, om de kwaliteit en efficiëntie van de afdeling onderwijsondersteuning verder te verbeteren.