Woning corporaties

Kleine geldstroom, grote impact

Woningcorporaties bevinden zich bestuurlijk in een turbulente omgeving. Herziening van de Woningwet, de AMvB, Parlementaire enquete spelen. De rolopvatting en bestuursstijl worden aan de orde gesteld, en steeds meer geëist van de maatschappelijke prestaties


Onze dienstverlening voor Service-verbetering en bedrijfsvoeringsontwikkeling:

Quick scan bedrijfsvoering

De ontwikkelingen noodzaken woningcorporaties om strategie en bedrijfsvoering kritisch onder de loep te nemen. Wij zien organisaties zoeken naar de prioriteiten die zij moet stellen bij verbetering en vernieuwing. Inzetten op herdefiniëring van de governance- en verantwoordingsstructuur, heroverweging van checks & balances, vergroten van efficiency, verbeteren van klantgerichtheid, betere sturing op resultaten of uit het inbedden van verbeterprocessen in het reguliere werk? Met het INK en Benthink is een quick scan ontwikkeld om hier snel en goed zicht op te krijgen.

Werkprocessen stroomlijnen

Werken aan betere maatschappelijke prestaties betekent aandacht voor de werkprocessen. Wij helpen corporaties bij het doorlichten en stroomlijnen van onderhouds- en storingsprocessen. Dit levert flinke aangrijpingspunten ter verbetering op. Dit doen we door procesgames in te zetten en samen met onderhoudsafdeling de werkprocessen te analyseren.

Programma Verbeteren met plezier

Grote resultaten komen van veel kleine verbeteringen verzameld over een periode (Kaizen). Wij helpen woonbedrijven bij het opzetten van structuren voor continu verbetering. Maar dan op een leuke manier! Gamen, ontdekken, leren, werken oogsten. Succes verzekerd! Wij tekenen voor 100 verbeteringen per jaar. Aantoonbaar resultaat case

Service design

Omhoog in de Aedes benchmark? Het Prestatieveld Huurdersoordeel geeft aangrijpingspunten voor betere dienstverlening! Wij helpen wooncorporaties bij het verbeteren van Service. Met de toegankelijke Service blueprinting techniek leggen we samen de klantreis bloot. We koppelen de emotie van de huurder aan het werkproces. Zo krijgen medewerkers inzage in de belevingswereld van de huurder. Maar ze zien ook hoe het werkproces de beleving van de huurder beïnvloed. Goud waard! (link nieuwsitem service excellence)

Meer weten? Leg uw uitdaging voor aan Renco Bakker of Willem Spronk

Uw consultant voor Woning corporaties

Renco Bakker

  • woningcorporaties_quickscan.jpg
  • woningcorporaties_mapping.jpg
  • woningcorporatie.jpg

Nieuws

Meer nieuws
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites