Breng je jaarplan terug tot 1 'A3'tje


23/10/2018

Jaarplannen... Dat zijn toch die enorme boekwerken die in een la verdwijnen en pas een jaar later weer tevoorschijn komen? 

De ervaring leert dat jaarplannen vaak stranden in goede bedoelingen. Er wordt gebrainstromd over de toekomst, over dromen en doelstellingen van de organisatie. Echter, tot concrete acties komt het zelden. Een frustratie van menig medewerker. Een veel gestelde vraag is dan ook: hoe maak ik mijn jaarplan tot een succes?!

Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om op zoek te gaan naar de gewenste resultaten van een jaarplansessie: overzicht, draagvlak en pro-activiteit. Het terugbrengen van een jaarplan tot één A3-tje helpt organisaties om deze resultaten te bereiken. In korte zinnen en steekwoorden wordt een heel jaarplan m.b.v. de aandachtsgebieden van het INK-managementmodel, beknopt in kaart gebracht op één A3 vel (bron: Doeleman, https://a3methodiek.nl/).Het gebruik van verschillende kleuren per onderwerp zorgt voor een duidelijke visuele samenhang. Om draakvlak te creëeren wordt de sessie samen met medewerkers uit alle lagen van de organisatie uitgevoerd. Vervolgens is het belangrijk om het resultaat laagdrempelig met het team te delen. Een A3 vel hang je zo op in de kantine of bij het koffie automaat. Zo blijft iedereen betrokken en bewust van de dromen van de organisatie.

Afgelopen maand hebben we diverse jaarplansessies samen met de klant teruggebracht tot één A3-tje. Voor velen was dit een eerste keer. Aanvankelijk begonnen enkele medewerkers dan ook wat sceptisch, maar al gauw veranderde hun insteek en ontstond er een vruchtbare discussie. Dit was immers een kans om samen invulling te geven aan de organisatiedoelen en daarmee direct invloed uit te oefenen op de eigen werkzaamheden.

Conclusie: Een jaarplan op één A3 creëert overzicht, gezamenlijk draagvlak en pro-activiteit. Wil je meer weten over het jaarplan op één A3? Neem dan contact op met Johnny van de Vliert

  • a3methodiek.png
  • concept-1868728_1920-2.jpg