Hulde voor managementmoed en doorpakken


02/02/2021


Wij zijn 2021 ondanks lockdowns en andere werkbeperkingen met een vliegende start begonnen. Een aantal klantprojecten bevindt zich in de heat of the moment. In kwartaal 1 en 2 worden belangrijke resultaten verwacht. We zijn trots op onze klanten die niet afwachten, maar stappen zetten. Wij doen uiteraard graag mee. Complimenten voor onze klanten dat ze over de berg heen kijken!

Een birdview over lopende projecten

Vitens verlengt de opdracht voor begeleiding van de SAP ERP implementatie bij assetmanagement. Het nieuwe ERP-systeem gaat assetmanagement 2.0 mogelijk maken. Het project zit in de implementatiefase, key-users trainen dit kwartaal de assetmanagers in de nieuwe processen. Een gouden greep blijkt de toepassing van schermvideo's met voice over. Zeer bruikbaar bij het op afstand werken.  Het team Pieter Wolswinkel en Pieter van de Vliert hebben er de handen prettig vol aan. Ze geven hun projectervaringen graag door: lees meer over de do's en don'ts van ERP implementatie in hun recente publicatie.

Omgevingsdienst Nijmegen (ODRN) geeft opdracht voor project- en programmamanagement voor de nieuwe Omgevingswet. De wet wordt uiteengerafeld in impact op de afzonderlijke werkprocessen en onderliggende workflows. Het team Johnny van  Vliert, Jentel Mulder en Willem Spronk helpen het programma te managen, gebruikmakend van Toms-planningen en Trello-cards. Slimme rapportagecycli geven voortgang naar stakeholders, nog voordat deze erom vragen. ODRN profiteert van de eerder ingerichte proces-architectuur, waardoor process owners snel de impact van de Omgevingswet kunnen duiden, qua impact op mensen en het zaaksysteem. Wil je weten hoe dit werkt, vraag Johnny van de Vliert.

Wooncorporatie Maasdelta verlengt de inhuur van een procesmodelleur. Deze vertaalt werksessies voor procesmapping -snel en op afstand-  naar de juiste tekenconventies. Zo zien deelnemers live op het scherm een procesontwerp ontstaan en is de Zoom/Teamsessie interessanter. Ondertussen bouwt Maasdelta een complete procesarchitectuur op, als basis om de organisatie-ontwikkeling verder vorm te geven. Hierin staan uitnutting van het nieuwe ERP systeem Tobias en een boost in dienstverlening op de kalender.

Vista is een gevestigde mbo onderwijsinstelling, in 2019 voortgekomen uit de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh. Ze zetten hun programma 'fusie operationele processen' door met een analyse en herontwerp van onderwijsondersteunende processen. In sessies op afstand kijken groepen mensen kritisch naar de mogelijkheden van de fusie voor de werkprocessen. Willem Spronk leidt discussies en uikomsten in goede banen Ook Vista plukt de vruchten van de eerder gedane inspanningen voor procesmodellering. Zo kunnen verschillen en best practices snel gealloceerd en gericht besproken worden. De procesarchitectuur geeft een fijne structuur voor een stelselmatige aanpak.

Gemeente den Haag zet het trainingsprogramma voor business analisten voort. In februari en maart staan trainingsdagen over Informatiemanagement en Process Mining op de agenda. De directie Dienstverlening & Kwaliteit van SZW richt een processenlandschap in gebaseerd op GEMMA en  NORA. Via BPM Opleidingen krijgen procesadviseurs en business analisten gerichte kennisimpulsen. Meer weten over trainingen procesmanagement voor business analisten? Vraag Renco Bakker.

De Corona beperkingen zijn niet fijn, maar weerhouden hen niet om door te pakken met de organisatie-ontwikkeling. Hulde voor jullie moed en doorpakken!