Kwaliteitsverbetering onder druk door focus op verantwoording


02/07/2012

Op 22 juni promoveerde onze oud-collega Anna de Zeeuw aan de Universiteit van Tilburg op het thema ‘percepties van marktwerking en kwaliteit in de publieke dienstverlening’. Uit het onderzoek van De Zeeuw is gebleken dat veel aandacht van instellingen, afnemers en professionals binnen de ouderenzorg en hoger onderwijs uitgaat naar het afleggen van verantwoording en het registreren van gegevens. Echter, de focus op voor dienstverlening essentiële zaken zoals professionele kwaliteit, betrokkenheid van afnemers en individuele dienstverlening is hierdoor onder spanning komen te staan. Dit geeft reden tot heroverweging van de aansturingsmechanismen vanuit de overheid. Daarnaast zou ontbureaucratisering en beperking van overhead meer speelruimte geven voor kwaliteitsverbetering. Meer informatie over het proefschrift klik hier.