Programma Processen raakt DNA van ODRU


18/02/2019

De weg naar efficiënte en klantgerichte processen kent vele uitdagingen voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht. De procesteams zijn actief op zoek naar oplossingen. Processen worden niet enkel aan de oppervlakte verbeterd, maar tot in het DNA van de organisatie. Verschillende werkwijzen komen samen in één generieke werkwijze. Spraakverwarring is opgelost in een gemeenschappelijk vocabulaire. Rollen zijn herverdeeld. Er onstaat een aangescherpt beeld op de doorlooptijden. De basis is gelegd voor processturing.

Een dergelijke organisatieontwikkeling met vele facetten vraagt om een programmatische aanpak. Te beginnen bij het herontwerpen van alle processen. Herinrichten en koppelen van de ondersteunende systemen en implementatie van de processen op de werkvloer. Ook het inrichten van de besturing door het bepalen van kpi’s en het ontsluiten van sturingsinformatie. Tot slot het inrichten van een structuur waardoor de procesteams en de organisatie in staat zijn haar processen continu te verbeteren.

Voor meer informatie, en onze visie op ontwikkeling van omgevingsdiensten, contact Johnny van de Vliert

  • hindernis-teamwork.jpg