Programmatisch werken aan continu verbeteren van processen


18/03/2019

Processen staan niet stil, maar zijn continu in beweging. Interne en externe ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en dwingen organisaties steeds wendbaarder te worden. Maar hoe doe je dit? Hoe zorg je als organisatie dat je niet re-actief, maar pro-actief reageert op deze veranderende omgeving?

Het inbedden van een goede continu-verbeterstructuur in de organisatie is hierbij essentieel. Omdat processen niet binnen afdelingsmuren blijven, maar door de hele organisatie en zelfs de keten stromen, moet deze structuur integraal worden ingericht. Programmatisch werken aan verbetering maakt dit mogelijk. Bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) werkt men al geruime tijd aan het verbeteren van processen binnen het Programma Informatievoorziening. Met multidisciplinaire teams, bestaande uit vergunningverleners, toezichthouders, maar ook staf-vertegenwoordigers als Control en ICT ontwikkelt de ODRN de processen omtrent informatievoorziening.

Komende periode gaat de ODRN, ondersteund door BPM Consult, verder met doorontwikkelen van hun primaire processen, de continu verbeterstructuur en de informatievoorziening. En dat alles vanuit een programmatische aanpak.

Benieuwd naar de winst van programmatisch werken voor uw organisatie? Neem contact op met Jentel Mulder

  • mark-516278_960_720.jpg