Werkprocessen managen

Business process management is een samengesteld vakgebied op het snijvlak van de bedrijfskunde en de organisatie-psychologie. Het bestudeert hoe werkprocessen, als systemen van inputs en outputs, en als samenwerkingsverbanden van mensen geanalyseerd en verbeterd kunnen worden, binnen en tussen organisaties.


Procesmanagement

Werkprocessen zijn groepen van activiteiten die zich in organisaties voordoen. Processen verbonden met 'management' geeft aan dat we reeksen van gebeurtenissen willen managen: beheersen, controleren en optimaliseren en als het even kan voorspelbaar maken. Het INK-managementmodel spreekt over identificeren, besturen, beheersen, doorlichten, innoveren en vernieuwen van processen. Organiseren staat centraal, niet de organisatie of de hierarchie.

Aanpalende vakgebieden

Het vak Business process management is een synthese tussen meerdere separaat af te bakenen vakgebieden. Afgeleide termen zijn Business Process Modelling, Business Process Redesigning, Workflowmanagement, Procesgericht werken. Ook LEAN, Six Sigma, Operational Excellence en kwaliteitsmanagement vertonen sterke overlap met BPM.

Anderen over Business Process Management

Als founding fathers van BPM worden genoemd Michael Hammer (Business Process Reengineering), Thomas H. Davenport, Eliyahu Goldratt (Theory of constraints).

Boeken

  • plaatje-wat-is-bpm-bij-18.jpg
  • ink-model.jpg