Woningcorporaties

Op weg naar een huurdergerichte en innovatieve corporatie

Woningcorporaties werken al meer dan 100 jaar aan betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee. Deze sector is continu aan verandering onderhevig door voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving (met name de woningwet), veranderende wensen vanuit de samenleving en door ontwikkelingen in informatisering & automatisering. Deze veranderingen doen een beroep op het vermogen van de corporaties in het aanpassen van hun manier van werken. BPM Consult helpt om snelheid te brengen in het versterken van werkprocessen door ondersteuning te bieden in analyse, herontwerp en implementatie. 


Uitdagingen voor woningcorporaties

Hoe zorgt een corporatie voor een gezonde bedrijfsvoering, en een lager niveau van ervaren werkdruk? Hoe bereik je dat teams zich verantwoordelijk voelen voor en sturen op resultaten? En hoe zorg je ervoor dat er voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van de huurdertevredenheid (en zelfs het overtreffen van de verwachtingen)? Onze visie is, dat een woningcorporatie niet van vandaag op morgen met alle ontwikkelingen direct aan de slag kan. Daarvoor is een duidelijke stapsgewijze aanpak nodig, die start bij het optimaliseren van de werkprocessen in de organisatie.

Hoe beter een woningcorporatie grip heeft op haar waardestromen, des te meer ruimte ontstaat er om persoonlijke dienstverlening te bieden en samen met ketenpartners te werken aan innovatie van dienstverlening. Maar waar staat de organisatie nu? 

Groeien in 5 niveaus van volwassenheid

We zien vanuit de praktijk dat woningcorporaties in verschillende niveaus van volwassenheid kunnen worden ingedeeld.  Daarom werken we met het BPM groeimodel voor woningcorporaties. Elk niveau in dit model wordt gedefinieerd door de mate waarin corporaties in staat zijn om bepaalde ontwikkelingen in de sector te omarmen. Daarnaast laat het model zien welke dominante externe ontwikkelingen aansluiten bij haar eigen mate van volwassenheid en dus relevant zijn om op te focussen. 

BPM Groeimodel Woningcorporaties

Klik hieronder op de beschrijving van de verschillende volwassenheidsniveaus:

Niveau 1 - De woningcorporatie werkt ad hoc

Niveau 2 - De woningcorporatie werkt volgens standaarden

Niveau 3 - De woningcorporatie is resultaatgericht

Niveau 4 - De woningcorporatie werkt huurdergericht

Niveau 5 - De woningcorporatie is innovatief en open georganiseerd

 


De sleutel om als corporatie te kunnen groeien naar een hoger niveau van volwassenheid ligt in het gericht veranderen. Dus niet alles tegelijk willen oplossen, maar bewust werken aan het maken van een stap naar de volgende fase. Elke stap naar een hogere fase faseovergang heeft een goed strategisch veranderprogramma nodig.

Als het gaat om de inhoud van elk veranderprogramma, zijn er  een viertal strategische focusgebieden die, telkens met een andere invulling, in elk veranderprogramma aan bod moeten komen:

  • Continu verbeteren
  • Cultuurverandering
  • Inzetten van technologie
  • Werken aan processen

Deze focusgebieden zijn doorlopend belangrijk in het groeiproces van een organisatie en behoeven binnen elk veranderprogramma aandacht om te groeien van het ene niveau naar een hoger niveau. Zo moet de woningcorporatie op elk niveau bezig zijn met continu verbeteren. Op een lager niveau zal de nadruk vooral liggen op het kunnen oplossen van operationele problemen, maar gaat de focus op hogere niveaus steeds meer verschuiven richting de klant en de keten. Zo kennen alle focusgebieden een concrete invulling per veranderprogramma.

Samengenomen biedt BPM Consult 4 prototype verandertrajecten aan die een woningcorporatie helpt groeien naar een innovatieve, huurdergerichte organisatie:

Bekijk hier onze veranderprogramma's voor woningcorporaties:

Veranderprogramma 1 - De basis op orde brengen

Veranderprogramma 2 - Inrichten van de organisatiebesturing

Veranderprogramma 3 - Organiseren rond de huurder

Veranderprogramma 4 - Stimuleren van ketensamenwerking en innovatie

Meer weten? Neem contact op met onze senior consultants Willem of Renco en plan een adviesgesprek met ons in.


Klik op de button hieronder om het E-book te downloaden waarin het volledige groeimodel staat uitgelegd.

BPM Groeimodel voor woningcorporaties

Uw consultant voor Woningcorporaties

Willem Spronk


Nieuws

  • 16/01/2024
    De BPM Trends voor 2024 zijn weer uit! Ons vakgebied blijft volop in beweging....
  • 18/12/2023
    Fijne feestdagen en een goed 2024! Wij mogen weer terugkijken op een geweldig jaar....
Meer nieuws
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites