Wendbaarheid faciliteren

Van overheidsorganisaties wordt veel gevraagd. Voortdurend veranderende wet- en regelgeving invoeren. Goede dienstverlening leveren, korte doorlooptijden. Doelmatigheid, zonder verspilling en ook nog transparant. En graag alles digitaal. Dat vraagt een continue bezinning op werkprocessen. Wij helpen rijk, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten hierbij.


Nieuwe wet- en regelgeving implementeren

Goed uitvoeren wat de wet zegt betekent vertalen naar werkprocessen. Wat gaan we doen, Hoe en Wie. Ondersteuning van de ICT uitlijnen op het werkproces. Functionele eisen opstellen, bouwen, testen en implementeren. Risico's analyseren en waarborgen scheppen. Wij hebben oplossingen voor zulke trajecten en stippelen graag het pad met u uit.

Transparant en doelmatig werken

Dat overheden niet verspillen is een vanzelfsprekenheid. Maar hoe maak je dat waar? Door sterke werkprocessen, die grondig doorgelicht zijn. Waar de verspilling uit is en iedere stap doordacht is en waarde toevoegt. Niet eenmalig, maar vervat in Lean-structuren van continu verbetering.

Klant centraal

De moderne overheid kijkt ook met de ogen van de klant (burger-bedrijf-..) naar haar werkprocessen. Wat maakt de klant mee in onze processen? Wij helpen met customer journeys de oriëntatie op de klant te beleven. 

Adviesprogramma's 


Nieuws

Meer nieuws
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites