Onderwijs

EXCELLENT ONDERWIJS BEGINT MET PROCESGERICHT WERKEN

De maatschappelijke rol van onderwijsorganisaties verandert doorlopend; van hiërarchisch bestuurde onderwijsinstelling naar een netwerkorganisatie waarin samenwerking en innovatie met de omgeving en de student centraal staan.

Middelbaar Beroepsonderwijs  Hogescholen en Universiteiten


Sectorbrede thema's

Excellente onderwijsondersteuning

In de meeste onderwijsinstellingen is de aansluiting van werkwijze van onderwijzend personeel en onderwijsondersteuning onder druk. Door een problematische afstemming tussen onderwijsteams en onderwijslogistiek personeel is er te weinig ruimte om in te springen op de unieke behoeften van de student. Onderwijsinstellingen staan daarom voor de uitdaging om de processen rond onderwijslogistiek te optimaliseren.

De problematische aansluiting vraagt om een procesgerichte benadering, die de discussie faciliteert tussen onderwijzers en onderwijsondersteunend personeel. Door het optimaliseren van de onderwijsondersteuning creëer je een efficiënte basis met ruimte voor maatwerk richting de student.

Aansluiting bij de arbeidsmarkt

Het wordt steeds belangrijker om al tijdens de leerperiode voldoende ervaring te organiseren met de praktijk c.q. het bedrijfsleven. Elke onderwijsinstelling heeft de verantwoordelijkheid om de totale kwaliteit van kennis en kunde doorlopend te vernieuwen, zowel voor de toekomstige werknemer als voor de organisaties waar zij in dienst gaan treden.

Door het ontwerpen van ketensamenwerking kunnen expertise en faciliteiten optimaal uitgewisseld worden tussen onderwijs en ketenpartners, waardoor het onderwijs een beter antwoord kan geven op de vraag naar geschoolde arbeidskrachten en meer toegerust is op vraaggericht aanbieden van onderwijs.


Pragmatische oplossingen 

Vanuit ons vak Business Process Management werken wij samen met u aan pragmatische oplossingen die recht doen aan de context van uw vraag. Daarbij richten wij ons op MBO's, HBO's en Universiteiten. Naast het geven van training en advies staan wij zelf ook regelmatig voor de klas.

Meer weten?

Bekijk onze succescases in het onderwijs of neem contact op met Willem Spronk


Nieuws

  • 16/01/2024
    De BPM Trends voor 2024 zijn weer uit! Ons vakgebied blijft volop in beweging....
  • 18/12/2023
    Fijne feestdagen en een goed 2024! Wij mogen weer terugkijken op een geweldig jaar....
Meer nieuws
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites