De vijfde discipline
De vijfde discipline
Datum publicatie
1e druk, 1992

In het boek ‘De vijfde discipline’ van Peter Senge wordt, zoals de ondertitel al zegt, de kunst en praktijk van de lerende organisatie nader in beeld gebracht. 


Senge stelt dat in een tijd waar organisatieprocessen veelal complex zijn er een vijfde ‘dynamische’ discipline nodig is om de andere disciplines van de lerende organisatie (persoonlijk meesterschap, mentale modellen, een gemeenschappelijk visie opbouwen & teamleren)  te laten integreren, te verbinden. Senge noemt dit het systeemdenken. Het stelt ons in staat over individuele processen heen te kijken en patronen tussen processen te herkennen. Deze manier van het kijken maakt het mogelijk de complexiteit van organisaties te overzien, zonder dat ze ongrijpbaar complex blijven. 

Systeemdenken maakt het volgens Senge mogelijk om “het meest subtiele aspect van de lerende organisatie te begrijpen – de nieuwe manier waarop mensen zichzelf en hun wereld zien. Aan de oorsprong van een lerende organisatie ligt een geestesverandering – we zien onszelf niet meer als losstaand van de wereld maar als ermee verbonden, we zien problemen niet meer als veroorzaakt door iemand anders of ‘iets’ daarbuiten, maar we zien hoe onze eigen daden de problemen die we ervaren, creëren. Een lerende organisatie is een plaats waar mensen voortdurend ontdekken hoe ze de werkelijkheid creëren. En hoe ze die kunnen veranderen”.

Het boek dient als een van de fundamenten voor de lerende organisatie en biedt een leesbare en toegankelijke inkijk in het effect van systeemdenken als methode om complexe problemen op te lossen. Met behulp van praktische tips en oefeningen geeft het boek managers handvaten om problemen in hun eigen organisaties op te lossen door deze beter te herkennen en structureel effectiever aan te pakken en daarmee een lerende organisaties te bouwen.

Op zoek naar een boek dat je uitdaagt systemische verbanden te leggen en collectief te leren? Lees het boek ‘De vijfde discipline’!

Naar boeken overzicht
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites