Holacracy, de nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld
Holacracy, de nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld
Datum publicatie
1e druk, 2015

Het boek ‘Holacracy, de nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld’ van Brian Robertson heeft, zoals de titel al beschrijft, tot doel om organisaties in staat te stellen sneller in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving. Organisaties willen graag dynamisch zijn, maar hun statische organisatiemodel maakt dit onmogelijk. Om dit probleem aan te pakken, ontwikkelde Brian Robertson een methode die een organisatie wendbaarder en slagvaardiger maakt: Holacracy.


Wat zegt Holacracy eigenlijk? En waarom zouden we op deze manier moeten gaan werken? 

Holacracy is “a new way of running an organisation”. Het is een set van afspraken voor het werken met zelfsturende teams. Het verwijdert de macht uit de hiërarchische toplaag en verdeelt het over duidelijke rollen. Anders gezegd, Holacracy is een besluitvormingsproces dat gebaseerd is op het strak definiëren van rollen en bevoegdheden. Op deze manier kunnen mensen hun werk autonoom uitvoeren, zonder micromanagement. Evan Williams (Co-founder van Holacracy) legt het als volgt uit: 
“In Holacracy, one of the principles is to make the implicit explicit — tons of it is about creating clarity: who is in charge of what, who is taking what kind of decision — and there is also a system for defining that, and changing that, so it’s very flexible at the same time.”

In zijn boek illustreert Brian Robertson de kracht van Holacracy door het gebruik van voorbeelden van succesvolle bedrijven die al met holacracy werken. Verder biedt hij organisaties een toolkit, maar daagt hij hen vooral ook uit om de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid neer te leggen daar waar ze horen: op de werkvloer. 

“Op zoek naar verfrissende kijk van organiseren? Lees het boek ‘Holacracy, de nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld’!”

Naar boeken overzicht
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites