Ketensamenwerking
Ketensamenwerking
Datum publicatie
2010

De mens is een sociaal wezen, om te overleven heeft hij anderen nodig. Toch gaat samenwerken meestal niet vanzelf en het wordt niet eenvoudiger wanneer dit in een keten gebeurt. Mensen en organisaties kunnen daarbij elkaar - maar ook zichzelf - behoorlijk dwars zitten.


Duurzaam werken in ketens en netwerken

Netwerken kunnen snel en flexibel reageren of uiteenlopende vragen. Organisaties zoeken partners om mee samen te werken zodat ze de waarde in de totale keten kunnen verhogen. De vraag is wie met wie wil samenwerken, niet alleen binnen organisaties maar ook daartussen. Het is toch veel boeiender de persoon te zoeken met wie je wilt samenwerken (horizontaal partnerschap) dan de persoon aan wie je vrij moet vragen (verticaal werken)?

De kunst van succesvol samenwerken ligt in de gedachte dat mensen als collectief meer bereiken dan los van elkaar; het is en blijft mensenwerk. Dat is waar dit boek over gaat; hoe kunnen mensen ketens en netwerken vormen die wél de gewenste resultaten opleveren waarbij duurzaam, transparant en vol vertrouwen met elkaar wordt samengewerkt. Achttien auteurs belichten vanuit hun eigen vakgebied voorwaarden, methodes en cases.

Met dit boek krijgt u inzicht in hoe duurzame ketensamenwerking wordt gerealiseerd en enorme resultaten kan opleveren binnen uw organisatie en netwerkverbanden. De hier samengebrachte kennis komt voort uit ervaringen met ketensamenwerking binnen het bedrijfsleven, de overheid, rampenbestrijding, de zorg en de wetenschap. Laat u inspireren en ga er zelf mee aan de slag!

Naar boeken overzicht
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites