Management van Processen

In 2001 schreven Teun Hardjono en Renco Bakker op uitnodiging van het Instituut Nederlandse Kwaliteit het boek Management van Processen, als onderdeel van de INK-Kluwerreeks over alle aandachtsgebieden van het INK-model. Binnen een jaar verschenen zowel de tweede en derde oplage als de tweede druk. Vanaf de derde druk is het boek zelfstandig gepositioneerd.


Identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen

Management van Processen draait om procesmanagement. De manager vervult daarbij de rol van stimulator. Hij zorgt ervoor dat de medewerkers voldoende zijn toegerust om hun taak te vervullen, weet weerstanden te overwinnen en de procesgang vloeiend te laten verlopen. Het organiseren staat centraal, niet de organisatie of de hiërarchie. De manager kan putten uit verschillende inzichten en technieken om zijn doel te bereiken. Die worden in dit boek op een degelijke en toegankelijke manier uitgelegd. Zo is een speciale plaats ingeruimd voor Sqeme Procesmanagement. Dit is een methode waaronder verschillende manieren van denken over processen en organisaties vallen.

Ook kwaliteitsmanagement is een belangrijk uitgangspunt. De inzichten die daaruit voortkomen en met name de ideeën uit het INK-managementmodel worden gebruikt om grip te krijgen op het definiëren, besturen, beheersen en vernieuwen van processen.

Management van Processen is een nuttig en praktisch boek voor iedereen die zich in het fenomeen van processen wil verdiepen. Bijvoorbeeld om algemene Bedrijfskundige kennis te vergaren, om zich kwaliteitsmanagement eigen te maken of om een procesanalyse uit te voeren.

Inmiddels is het boek met 21.000 verkochte exemplaren met recht de bestseller over kwaliteitsmanagement en het standaardwerk over procesmanagement in Nederland. Het bezet een vaste plaats in de Medianet Managementboek Top 10, de Top 100 van managementboek.nl en de Top 3 kwaliteitsmanagemenboeken.

Naar boeken overzicht
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites