Process Management based on SqEME
Process Management based on SqEME
Datum publicatie
2008

SqEME procesmanagement is een in de praktijk bewezen methode die u in staat stelt om de organisatie te beschrijven op subtiele, maar ondubbelzinnige wijze. Processen spelen een belangrijke rol bij het observeren van organisaties; hoe zijn de verschillende delen van een organisatie op elkaar ingesteld en hoe verloopt de interne communicatie? Het is een volwassen methode voor het herkennen, ontwerpen, beheersen, managen en verbeteren van processen in uw organisatie. De methode helpt u uw bedrijfsvoering in kaart te brengen en procesgericht te managen.Een horizontale kijk op organiseren

SqEME als methodologie bekijkt een proces in de organisatie vanuit vier verschillende invalshoeken, die vensters worden genoemd: Constitutie, Chemie, Correspondentie en Constructie. Met behulp van deze vier vensters kijkt u op een andere manier naar organisaties. U krijgt hierdoor meer inzicht in de procesarchitectuur, uw horizontale organisatie en u leert hoe om te gaan met IT.

Het boek start met een theoretisch overzicht over de ontwikkeling en het belang van procesmanagement, waarna de SqEME-benadering wordt toegelicht. Tevens geeft de derde druk meer concrete informatie over onderwerpen als stijl, scope, rol en focus van een procesverantwoordelijke. Tot slot wordt aan de hand van checklijsten, tips en stappenplannen uitvoerig beschreven hoe de SqEME methodiek kan worden toegepast in verschillende organisaties.

De methodiek is de resultante van meer dan 20 jaar ervaring met betrekking tot het managen van bedrijfsprocessen in een grote variatie aan organisaties. De methodiek is succesvol toegepast in de industriesector (chemie, automotive, bouw), in de zakelijke dienstverlening (IT, gezondheidszorg), in de non-profit sector en in publieke organisaties zoals provinciën en gemeenten.

Dit boek is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij activiteiten in verband met het streven naar een procesgedreven organisatie. 'Process Management Based on SqEME' maakt op innovatieve wijze de stof toegankelijk voor iedereen die het procesgecentreerde denken zich eigen wil maken.

Naar boeken overzicht
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites