Scaling agile in organisaties
Scaling agile in organisaties
Datum publicatie
9 juni 2017

Technologische ontwikkelingen, steeds hogere klantverwachtingen en oprukkende concurrentie dwingen organisaties om steeds 'wendbaarder' te zijn. De rol van de projectleider verandert, maar verdwijnt niet. Het boek 'Scaling Agile in organisaties' geeft antwoord op de waarom en hoe!


De omgeving om ons heen verandert voortdurend. Dat deed het 50 jaar geleden ook al, maar de snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen is de afgelopen decennia steeds verder gestegen. Naast de bekende technologische ontwikkelingen, hebben klanten ook steeds hogere verwachtingen en rukt de concurrentie aan alle kanten op. Dit vraagt organisaties om ‘wendbaarder’ te zijn, oftewel om meer agile te gaan werken zodat er sneller en effectiever op veranderingen gereageerd kan worden.

Waarom juist dit boek? Het boek ‘Scaling agile in organisaties’ biedt projectmanagers en agile leaders een springplank om agile werken verder uit te bouwen in hun organisatie. Concreet betekent agile werken dat:

  • Teams meer autonomie krijgen door besluitvorming decentraal te beleggen.
  • Er wordt gesneden in managementlagen en managers om de teams zelf-organiserend te laten functioneren.

Hiermee maakt de traditionele projectorganisatie steeds meer ruimte voor kleinere agile teams, doorgaans werkend met Scrum of Kanban. Volgens het boek wordt de ene rol niet voor de ander verruild, maar kunnen hybride vormen ontstaan waarbij de rol van de traditionele projectmanager niet zomaar zal verdwijnen.

De basis: Het begrijpen van de invloed van agile op projectmanagement kan niet zonder een solide basis. Het boek start dan ook met het beschrijven van de essentie van Scrum, Kanban en Lean in een notendop. Dit levert de benodigde basiskennis op om je weg te vervolgen naar het 2e deel van het boek. Vanaf hier kan de inbegrepen wegwijzer een uitkomst bieden om te bepalen welke hoofdstukken voor jou als lezer van belang zijn. 

Vanuit drie invalshoeken: de rol van de medewerker, de schaalgrootte van het veranderinitiatief, en of een organisatie wel of niet IT-gedreven is, wordt de lezer wegwijs gemaakt in zeven verschillende agile methodieken die hedendaags het meest worden gebruikt. Uiteenlopend van het meest uitgebreide framework SAFe, waarin meerdere permanente agile teams tegelijkertijd in een organisatie werken met een gedecentraliseerde besluitvorming. Tot aan PRINCE2 Agile, waarin agile teams een meer projectmatig karakter hebben en worden gecoördineerd door een projectmanager.

Implementatie: Tot slot gaat het laatste deel van het boek in op het selecteren en het implementeren van het juiste framework, inclusief een inventarisatie van valkuilen die daarbij mogelijk op de loer liggen.

Kortom, ben je benieuwd wat business agility specifiek voor jouw organisatie of voor jouw rol binnen de organisatie betekent? Dan ontkom je er niet aan om jouw unieke pad door dit boek te bewandelen.
Meer informatie over business agility? Neem contact op met Vera Verstijnen

Naar boeken overzicht
design: MooiMerk - realisatie: Lucus Websites