2-daagse training Procesmanagement


10/11/2022

Training Procesmanagement volgens ISO 9001:2015

In ISO 9001:2015 wordt expliciet gesproken over het beheersen van processen. Wat is nodig om de opzet, bestaan en werking ervan te garanderen? Hoe betrekt u mensen bij het inrichten en hoe borgt u de juiste focus?

De tweedaagse training 'Procesmanagement volgens ISO 9001' werkt vanuit het BPM-maturity model ‘Hoe horizontaal is uw organisatie?’. Centraal staat de ontwikkeling van level 2 (stafbewust) naar 3 (procesgericht). U doet een nulmeting: waar staat mijn organisatie nu qua procesvolwassenheid? Maar u leert ook hoe u verder kunt komen.

ISO 9001:2015 is gebaseerd op de High Level Structure. Als aanvulling daarop ligt in ISO 9001 een sterke nadruk op processen en procesbeheersing. De eisen ten aanzien van processen en hun werking zijn verzwaard ten opzichte van ISO 9001:2008.
Hoe kan een organisatie werken aan effectief procesmanagement?

De training vindt plaats op 10 & 11 november.
Schrijf je in voor deze training

Aansluitend en verdiepend op de tweedaagse training 'Procesmanagement volgens ISO 9001' is er ook een 6-daagse NEN Academy Opleiding 'Procesgericht denken en werken' beschikbaar. 

Resultaat

  • U heeft inzicht in procesmanagement en bijbehorend begrippenkader
  • U kunt een bedrijfsprocesmodel maken
  • U kent de technieken en vaardigheden om processen uit te werken met teams
  • U kunt verspillingen in processen duiden
  • U bent in staat integrale KAM-processen op te zetten op basis van risicodenken
  • U kunt procesparameters opzetten
  • U kunt op basis van inzicht in prestaties van processen verbeteringen duiden