6 daags event : Procesgericht denken en werken


13/02/2019

Procesgericht werken kan veel opleveren: een gestroomlijnde operatie, goed functionerende procesteams, een geïntegreerde procesarchitectuur, krachtige sociale netwerken en een verantwoorde onderneming. Deze opleiding geeft de ins en outs van het horizontaal organiseren en is gericht op het bereiken van een BPM maturity level ‘3’ (de procesgerichte organisatie). Er worden verbanden gelegd tussen populaire managementconcepten als Six Sigma, Lean management, zelfsturing, dienend leiderschap en concepten als functiedenken, verkokering, horizontalisering en sociale dynamiek. 

Resultaat

  • U kent de waarde van een goed procesontwerp en weet hoe u daartoe komt
  • U kunt procesmanagement concreet vorm geven binnen uw organisatie
  • U kent het volwassenheidsniveau van uw eigen organisatie, en u weet welke stappen nodig zijn om te groeien
  • U maakt kennis met de toonaangevende visies en concepten en kunt deze inzetten om effectief procesmanagement op te zetten
  • U weet welke stappen er gezet moeten worden om uw organisatie horizontaal (procesgericht en zelfsturend) in te richten

Waar en wanneer?

  • Dinsdag 12 februari 2019 + 12, 13,14 maart, 10 april en 15 mei 2019 + 3 intervisiebijeenkomsten - locatie ntb
  • Dinsdag 08 oktober 2019 + 5 + 6 + 7 november + 4 december 2019 + 15 januari 2020 + 3 intervisiebijeenkomsten - locatie ntb

Meer weten?

Bekijk de website

  • nen-2.png