BPM Consult in bijprogramma van MBA in 1 dag


14/05/2019

Opnieuw verleent Renco Bakker zijn medewerking aan het succesvolle seminar MBA in 1 dag van Ben Tiggelaar. Op verzoek van NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut, vertaalt hij de visie van een aantal grote denkers uit de bedrijfskunde naar praktisch handelen

Op 14 mei 2019 vind een toepassingsdag voor relaties van NEN plaats, waar in proces- en kwaliteitsmanagement geinteresseerden horen hoe de ideeen van Henry Mintzberg, Michael Hammer e.a. zijn te vertalen in procesmanagement voor

Renco zal ingaan op het fenomeen organisatiekanteling, en 8 concrete tips presenteren hoe gewerkt kan worden aan het centraal stellen van werkprocessen in organisaties.

Meedoen in het seminar van 14 mei is verbonden in combinatie met MBA in 1 dag op 16 apri 2019 in het Beatrix Theater. Meer info via Denkproducties of NEN

  • b-nieuws-mba-in-1-dag.jpg