Lancering INK.next


08/12/2020

Lancering INK.next

Onder de noemer INK Next werken INK en NEN vanaf 1 juli 2019 samen aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. INK Next biedt een kader, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen.

Met INK.next ondersteunen INK en NEN organisaties in verschillende fasen van hun ontwikkeling. Als vanuit een allesomvattend kader strategische keuzes moeten worden gemaakt én als standaardisatie bijdraagt aan het robuust maken van de bedrijfsvoering. Gezamenlijk versterken NEN en INK de verbinding tussen bestaande modellen en werken ze aan een nieuw kader, platform en aanpakken voor excellent ondernemen.

Het kernteam heeft afgelopen maanden, met input van co-creatoren, een framework opgesteld voor het nieuwe INK.next model, waarmee de basis staat. Door middel van maturity denken wordt een verdieping gegeven op het vernieuwde EFQM-model. Komende zomer wordt het framework verder ingevuld en uitgewerkt. Om aan de wens van de co-creatoren tegemoet te komen, laten we het detailniveau van de EFQM bullets los en geven we een toelichtende beschrijving van de levels per deelgebied. 

In september zal er weer een co-creatorsessie plaatsvinden, waar het werk dat in de zomer is verzet, wordt getoetst. Zijn de omschrijvingen helder en compleet? Is het inderdaad het juiste detailniveau voor een organisatie om business excellence te meten, te bepalen of te bereiken? Met de antwoorden op deze vragen wordt in het najaar de laatste invulling gegeven aan het nieuwe INK.next model.

Het uitgangspunt blijft dat co-creatoren hun ervaringen, casussen en feedback kunnen geven. Dit wordt onderdeel van het eindproduct. Tijdens het Launching Event op 8 december wordt het nieuwe INK.next model aan bekende en nieuwe belanghebbenden gepresenteerd. 

Bron: https://www.ink.nl/vooruitblik-ink-next/