Middagseminar LEAN & INK


30/06/2015

Het INK organiseert een reeks seminars, gericht op essentiele vernieuwingen in kwaliteitsmanagement.

Op 30 juni worden de uitkomsten gepresenteerd van een studie, uitgevoerd door BPM Consult, Rijnconsult en het INK. Centrale vraag is hoe LEAN begrepen kan worden vanuit het INK-managementmodel, en omgekeerd hoe het denken vanuit INK-management het LEAN management verrijkt.

Meer info bij het INK 

  • lean.jpg