The sound of quality


16/02/2016

Teun Hardjono en Rik Spann vertonen op 16 februari hun nieuwe show 'The sound of Quality'. Centraal staan de organisatie-principes van de 21 eeuw, toegelicht door Teun Hardjono en rijkelijk geillustreerd met voorbeelden uit de muziek door musicus Rik Spann.

Ze doen dit op uitnodiging van Kwinta, de kenniskring van het Vlaams Centrum voor kwaliteitszorg

De organisatieprincipes van de 20e eeuw hebben hun houdbaarheidsdatum inmiddels overschreden, gereflecteerd in tal van verhalen over fundamentele transities in het organisatiedenken.

Essentieel hierin is een holitische kijk op de verbinding tussen rationele en irrationele aspecten van kwaliteit. Muziek kan ons hierbij veel leren. Beide sprekers zullen een inkijk geven in wat zij denken dat de nieuwe organisatieprincipes zijn en die rijkelijk illustreren met voorbeelden uit de muziek.

De muzikale Kwinta-sessie vindt plaats in Technopolis te Mechelen. Deelname kost 150,-

  • 16u- Sessie met Teun Hardjono en Rik Spann
  • 18u- Netwerkdrink

Inschrijven

  • rik-spann.jpg
  • teun-hardjono.jpg