Training Procesmanagement


30/11/2016

Hoe kan een organisatie werken aan effectief procesmanagement?

In ISO 9001:2015 wordt expliciet gesproken over het beheersen van processen. Wat is er nodig om de opzet, bestaan en werking ervan te garanderen? Hoe betrekt u mensen bij het inrichten van de processen en hoe borgt u de juiste focus aanbrengt in uw processen.

In de tweedaagse training 'Procesmanagement volgens ISO 9001:2015' werken we vanuit het BPM-maturity model ‘Hoe horizontaal is uw organisatie?’ Centraal staat de ontwikkeling van level 2 (stafbewust) naar 3 (procesgericht). 
Tijdens de training doet u een nulmeting: waar staat mijn organisatie nu qua procesvolwassenheid? Maar u leert ook, heel praktisch, hoe u een stap verder kunt komen.

Wanneer: 30 november en 1 december 2016
Waar: Utrecht

Voor meer informatie en aanmelden: Klik hier