Training procesmanagement in de nieuwe ISO 9001


10/10/2017

In ISO 9001:2015 wordt expliciet gesproken over het beheersen van processen. Wat is er nodig om de opzet, bestaan en werking ervan te garanderen? Hoe betrekt u mensen bij het inrichten van de processen en hoe borgt u de juiste focus aanbrengt in uw processen?

In de tweedaagse training 'Procesmanagement volgens ISO 9001:2015' worden deze vragen o.a. beantwoord m.b.v. het BPM-maturity model ‘Hoe horizontaal is uw organisatie?’ Tijdens de training doet u een nulmeting: waar staat mijn organisatie nu qua procesvolwassenheid? Maar u leert ook, heel praktisch, hoe u een stap verder kunt komen.

Waar en wanneer?

  • 10-11 oktober 2017 - Eindhoven
  • 27-28 november 2017 - Eindhoven