Training procesmanagement in de nieuwe ISO 9001


12/12/2018

In ISO 9001:2015 wordt expliciet gesproken over het beheersen van processen. Wat is er nodig om de opzet, bestaan en werking ervan te garanderen? Hoe betrekt u mensen bij het inrichten van de processen en hoe borgt u de juiste focus aanbrengt in uw processen?

In de tweedaagse training 'Procesmanagement volgens ISO 9001:2015' worden deze vragen o.a. beantwoord m.b.v. het BPM-maturity model ‘Hoe horizontaal is uw organisatie?’ Tijdens de training doet u een nulmeting: waar staat mijn organisatie nu qua procesvolwassenheid? Maar u leert ook, heel praktisch, hoe u een stap verder kunt komen.

Waar en wanneer?

  • 12 + 13 december 2018 - Utrecht
  • 2 + 3 april 2019 - Delft
  • 19 + 20 juni 2019 - Utrecht

Voor meer informatie en aanmelden: Klik hier! 

  • nen-2.png