• A+O Metalektro biedt vergoedingen aan middelgrote en grote bedrijven in de metaalsector, om de instroom, doorstroom en blijvende inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Zij investeren in de ontwikkeling van technici om de sector gezond te houden.

  Bij A+O zijn 1150 bedrijven aangesloten, waar 159.000 mensen werken. De stichting werkt in opdracht van een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de sociale partners in de Metalektro.

 • Toegepaste Oplossingen

  • Business modeling
  • Process Mapping
  • Kwalitatieve knelpunt inventarisatie
  • Informatiestroom ontwerp
  • IT Solution design

 • Aanleiding

  A+O bevindt zich in een transitiefase met diverse initiatieven die tot een effectievere organisatie moeten leiden, zoals het ontvlechten van staftaken, het herinrichten van de Back-Office, nieuwbouw van de ICT en betere ketensamenwerking. Men wil de operationele consequenties voor de werkprocessen uitgewerkt zien.

 • Aanpak

  BPM Consult ontwerpt samen met de medewerkers in een serie workshops de totale procesarchitectuur van de organisatie. Vanuit deze nieuwe processen wordt een programma van eisen voor een nieuw te bouwen ICT-systeem opgesteld.

 • Resultaat

  Inzicht in de eigen organisatie door helder ontworpen processen, terugdringing van de administratieve lasten in de processen, heldere afspraken met samenwerkingspartners en een basisdocument met gebruikerswensen en -eisen voor een nieuw te bouwen systeem.