MBO-specifieke thema's


Kleinschalig werken in zelforganiserende teams

De omgeving (en eisen die deze stelt) verandert in een steeds sneller tempo. Hierin mee kunnen bewegen stelt eisen aan de wendbaarheid van de onderwijsinstelling. Ontwikkelingen in het onderwijs volgen elkaar daarom ook steeds sneller op. Ook is de relatie met de student, door de omvang van de instelling, steeds onpersoonlijker geworden. Een betere, meer persoonlijke aansluiting bij de student is nodig.

Door een beter ontworpen aansluiting tussen student, front-office en back-office (via service blueprinting) en te leren werken in resultaatgerichte, zelforganiserende teams, kan de onderwijsinstelling een nieuw niveau van samenwerking bereiken. Daarnaast levert deze aanpak excellent onderwijs aan de student.

Flex-studeren

De kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs is in ontwikkeling. De student is steeds vaker uniek in zijn wensen en keuzes. Ook moeten opleidingen nog beter en vooral flexibeler aansluiten op de arbeidsmarkt. Opleidingen bestaan uit een basis-, profiel- en een keuzedeel. Hiervoor moeten moeten de kwalificatiedossiers geïntegreerd worden in de bestaande processen.

Door een betere koppeling tussen het onderwijs en de onderwijslogistiek tot stand te brengen (via herontwerpen van werkprocessen), in bijvoorbeeld de totstandkoming van de OER, het kiezen en wijzigen van keuzedelen voor studenten, en het verwerken van keuzes, creëert de onderwijsinstelling een doelmatige, flexibele dienstverlening richting student.


Terug naar marktsector Onderwijs

Waarom wij?6 antwoorden

 • Waarom zou ik aan BPM doen?

  Omdat het echt veel beter kan. Processen zijn niet ontworpen, maar ontstaan. Overdrachtsverlies, herstelwerk en wachttijd is er zomaar ingeslopen. Grondig doorlichten en verbeteren levert al snel 30% performance-verbetering op. Niet oprapen is zonde!

 • Waarom zou ik BPM Consult vragen?

  Wij halen het beste uit uw mensen. De werkvloer ziet dagelijks waar het beter kan. Ophalen is de kunst! Vertrouwen geven, luisteren, faciliteren. Dat is wat wij leuk vinden. Met, voor en door medewerkers. Resultaat? Sterk gedragen verbeteringen

 • z z

  Zijn jullie een ICT-club?

  Nee, wij zijn business consultants. Maar we verbinden processen wel met  ICT. Workflowmanagement en communicatietechnologie kunnen processen aanzienlijk versterken. Mits in samenhang met het business proces ontworpen! Dit vraagt om sterke en onafhankelijke procesbegeleiding, wij doen dit graag en goed.

 • Wat doen jullie?

  Procesherontwerpprojecten begeleiden. Verantwoordelijkheid tot na implementatie. Wij zien het pad van IST naar SOLL als de gezamenlijke veranderopgave. Onze uitdaging is de nieuwe werkwijze te zien renderen. Piloten, gamen, schaduwdraaien, intrainen, tot de laatste om is

 • Doen jullie ook LEAN?

  Ja. We zijn zelfs tegen verspilling. Onnodig wachten, transporteren, voorraad houden en produceren is jammer. Niet nodig en niet goed. We gaan op zoek met uw medewerkers waar we verspilling kunnen uitbannen. Zo is er verantwoorde bedrijfsvoering. Maar we staren ons niet blind op LEAN. Het is een manier van denken, geen doel op zich!

 • Spreken jullie je modelleertalen?

  Ja en nee. Wij zijn geen procesmodelleurs als doel op zich. Wij gebruiken ze voor analyse van het werk met de mensen die het doen. In beeld wat er toe doet. Brown paper en post its. Daarna kunnen we alle kanten op. Liefst in flexibele taal en MS Office Visio. Met BPMN als moedertaal. Exports in Sqeme, Mavim, QPR, QOL, Aris, Inception, Bizzdesign, you-name-it geen probleem. 

 • Wat is jullie ambitie?

  Wij geven graag de toon aan. De beste aanpak neerzetten. Het debat voeren over het vak. Ervaringen delen. Dat is ook BPM Consult. Met onze boeken en artikelen bewijzen we dat!

Volgende stap Contact

Blijf op de hoogtevan de ontwikkelingen

Horizontaalorganiseren

Twitter
EduardvanB
Mooi artikel van Pieter Wolswinkel van @BPMConsultcom: Overbrug de kloof tussen het primaire proces en ondersteunin… https://t.co/ea3dklKYA4
MI_Zorg
Mooi artikel van Pieter Wolswinkel van @BPMConsultcom: Overbrug de kloof tussen het primaire proces en ondersteunin… https://t.co/D6ZARikKZH