Beter proces en meer verbeterplezier bij Omgevingsdienst Regio Utrecht


17/06/2019

Continu werken aan het verbeteren van je processen is niet alleen nuttig, maar ook heel leuk!

De pilotfase van het werken met de vernieuwde processen Vergunningverlening van de ODRU is afgerond. De herontworpen processen en aangescherpte workflows in het zaaksysteem leiden tot een verbetering in de dienstverlening. Maar vooral is gebleken dat het programma erin heeft geresulteerd dat het procesteam nu in staat is continu te verbeteren. Succesfactoren zijn het begrip van het ketenproces, de verbeterde samenwerking met verschillende afdelingen, de verlaging van de drempel om procesverbetering uit te voeren. En daarbij, 92% van de procesteamleden geeft aan het leuk te vinden op deze manier aan de processen te werken!

Daarmee is een goede basis gelegd voor continue verbetering en is er zelfstandige capaciteit om ook grotere innovaties in het proces door te kunnen voeren. Complimenten aan deze organisatie zijn op hun plaats!

Meer weten over procesherontwerp bij Omgevingsdiensten? Of interesse in continu verbeteren? Vraag het Johnny van de Vliert

  • man-3365368_1920.jpg