BPM TV - Horizontale organisatiestructuur


01/06/2021

7 Concrete handvatten voor een horizontale organisatiestructuur

In deze aflevering van BPM TV gaan we in op de Horizontale organisatiestructuren. Processen renderen pas goed als de organisatiestructuur wordt aangepast op de procesflow. Toch blijven veel procesprestaties ingeperkt door de organisatiestructuur waarbinnen ze zich afspelen.

En dat willen we veranderen; daarom geven we 7 concrete handvatten over hoe je een horizontale structuur kunnen inrichten. De principes zijn ontleend aan Frank Ostroff. Holacracy en  Lean Management.