BPMConsult tip: Lean plannen


01/10/2014

Wij adviseren niet alleen over hoe je het best LEAN kunt plannen, maar passen dit zelf intern ook toe. Door middel van de LEAN-planning die je op dag-niveau voor een aantal weken vult met post-its met ‘Wat?’, ‘Waar?’ en ‘Hoelang?’ is visueel in één oogopslag te zien wie waar mee bezig is. Onze ervaring is dat de agenda’s beter beheersbaar en planningen beter uitvoerbaar zijn. Wilt u ook LEAN plannen? Neem dan contact op met Jeroen van de Vliert. Klik hier alvast voor het format.