De impact van de omgevingswet: ODRN kijkt vooruit


18/05/2020

Actualiseren processen op impact Omgevingswet

Ondanks het recente uitstel van de invoering van de omgevingswet is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) volop in voorbereiding. De impact van deze nieuwe wet op de procesontwerpen en het zaaksysteem wordt geanalyseerd.
Een actualisatieslag van huidige processen is nodig en ook worden nieuwe processen verwacht. De omgevingswet bundelt en moderniseert 26 wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. 
De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. 

Als partner in procesmanagement van de ODRN zijn wij trots hierin te mogen begeleiden. Zichtbaar wordt weer dat management van processen in het hart van de organisatie staat. Uit de projectgroep komen vervolgvoorstellen op het gebied van bedrijfsvoering en informatievoorziening.
Ook in deze tijd van ''werken op afstand'' lukt het om via de digitale weg voortgang te boeken in deze omvangrijke ontwikkeling. Wilt u meer weten over de casus en de gevolgde aanpak? Neem dan contact op met Johnny van de Vliert.

 

  • odrn3.png