Disciplines werken zelden aan hetzelfde proces. Modulaire procesarchitectuur biedt de oplossing


09/11/2017

Binnen organisaties zijn verschillende disciplines (ondersteunende diensten, lijnmanagement, etc) op hun eigen manier met procesmanagement bezig, maar zij vormen geen gezamenlijk beeld van de werkwijze. Dit leidt tot veel discussies en een suboptimaal ingericht werkproces. “Leuk bedacht, maar ik kan hier in de praktijk niet mee werken”.

Hoe meer de organisatie de verschillende disciplines bij elkaar kan brengen in een gedeeld procesontwerp, des te beter is het resultaat ervan. Met een modulair procesontwerp op tafel overzie je het totale speelveld aan disciplines, lokaliseer je de verschillende elementen, kun je analyses richten en plaatsen en veranderaars uit alle windstreken op elkaar uitlijnen.

Het is nu zaak om het managen van je processen in balans te houden met het managen van je professionals. Door processen modulair op te bouwen, kunnen mensen het procesmodel gaan gebruiken als grid om integraal aan verbeteringen te werken.

BPM Consult ontwikkelde een platform om verschillende disciplines in een gelaagde procesarchitectuur in gezamenlijkheid te ontwerpen. Dat betekent altijd werken vanuit hetzelfde basisproces en altijd rekening kunnen houden met andere belangen en invalshoeken die spelen.

Meer weten over modulaire procesarchitectuur? Of interesse in een demo?
Vraag het Willem Spronk

  • modulaire-architectuur.jpg