End-tot-end processen voor STL


15/06/2015

Het sectorinstituut Transport en Logistiek heeft BPM Consult geselecteerd als partner voor ontwikkeling naar end-tot-end processen

STL wil de aandacht voor operationele uitvoering van werk verleggen naar de tactische inrichting van werkprocessen. BPM Consult ondersteunt middels procesmapping & analyse. Zo wordt de dienstverlening systematisch naar een hoger peil gebracht. Tevens ontstaat een goede procesarchitectuurbasis om vraagstukken als risicomanagement en ICT ontwikkeling op te enten.

Meer weten over dit project? Vraag BPM Consultant Willem Spronk of Jeroen van de Vliert

  • stl.jpg
  • stl.jpe