Geharmoniseerde processen basis voor succesvolle fusie Vista College


10/06/2019

Twee onderwijsinstellingen, twee verschillende werkwijzen en één helder doel: sterke, geharmoniseerde processen. Hoe pak je dat aan? 

Arcus college en ROC Leeuwenborgh gaan na de zomervakantie onder één naam verder: Het VISTA college. Om dit te realiseren, is er achter de schermen veel werk verzet. Een belangrijk onderdeel ter voorbereiding op de fusie is, dat alle onderwijsondersteunende activiteiten van Arcus en Leeuwenborgh gaan harmoniseren. Daarvoor zijn in de afgelopen maanden medewerkers van beide opleidingsinstituten in workshops bij elkaar geweest om gezamenlijk de optimale werkwijze te bepalen. Omdat goede procesbeschrijvingen daarbij onontbeerlijk zijn, is BPM Consult gevraagd om te ondersteunen bij het vormen van de nieuwe werkwijze voor onderwijsondersteuning van het Vista College.

Het nieuwe VISTA College staat voor visie, vitaliteit en vooruitzicht en staat daarmee voor toekomstgerichtheid. Ook staat het voor wendbaarheid en innovativiteit. Met ruim 16.000 studenten en cursisten, 1.700 medewerkers en 8 grote vestigingen wordt VISTA na de zomervakantie één van de grootste onderwijsaanbieders in Zuid-Limburg. Het omvat een breed spectrum van opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op het gebied van horeca en toerisme, sport en recreatie, administratie en handel, (luchtvaart)techniek, ICT, gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn. Studeren is bij VISTA voor zowel jongeren als voor volwassenen, in voltijd en deeltijd. Naast de initiële opleidingen heeft VISTA zeer ruime mogelijkheden om in maatwerk bedrijfsopleidingen te realiseren.

Om de ondersteunende systemen goed te kunnen inrichten zijn goede procesbeschrijvingen van het nieuwe Fusiecollege nodig. Daarvoor is de gecombineerde ervaring van medewerkers van beide instituten een rijke en waardevolle bron van kennis. In de afgelopen maanden heeft het project daarom in het teken gestaan van een groot aantal ontwerpsessies, waarin met medewerkers uit beide instituten gezamenlijk hard is nagedacht over de onderwijsondersteuning in het nieuwe Vista College. Aan de hand van een aantal cruciale organisatieprincipes zijn alle onderwijsondersteunende processen doorgelicht en is bepaald wat de nieuwe werkwijze gaat worden na de zomervakantie.

Ook behoefte aan robuuste, toekomstgerichte processen? Start met het doorlichten en verbeteren van uw onderwijs(ondersteunening)! Benieuwd naar de mogelijkheden?
Vraag het Willem Spronk

  • vista.png