GGD aan de slag met procesgericht werken


09/07/2017

GGD Hollands Midden (onderdeel van RDOG Hollands Midden) vervangt het huidige dossier Jeugdgezondheidszorg door een moderner digitaal dossier. Een projectgroep is gestart om de werkprocessen te herontwerpen met de klant als uitgangspunt, maar binnen de grenzen van het nieuwe dossier. Dit initiatief biedt tevens ruimte om te werken aan de RDOG brede doelstellingen voor procesgericht werken, zoals het uitbannen van verspilling en het organiseren van continue verbetering.

De RDOG Hollands Midden heeft BPM Consult gevraagd om de projectgroep en werknemers te begeleiden in het implementeren van procesgericht werken. Daarnaast dient dit traject als een pilot om binnen de hele organisatie het procesgericht denken, besturen en samenwerken naar een grotere hoogte te brengen. Na de succesvolle aftrap van het project zal na de zomervakantie ook een parallel project gaat lopen om de processen binnen de bedrijfsvoerende functies van de RDOG HM  in beeld te brengen en te verbeteren. 

Meer weten over onze projecten in de gezondheidszorg? Vraag het Willem Spronk.

  • ggd_hollands_midden_kleur-2015_07_06-08_31_11-utc.jpg