Grip op dementiezorgketens


12/02/2016

In het februarinummer van het vakblad 'Kwaliteit in Bedrijf' is het artikel 'Dementieketenzorg anno nu'  van BPM Consultants Willem Spronk en Jeroen van de Vliert gepubliceerd. In dit artikel worden de grootse uitdagingen van zorgketens beschreven en oplossingsrichtingen verkend. Dit naar aanleiding van de landelijke Ronde Tafel Dementiezorgketens waarin samen met ketenregisseurs vanuit heel Nederland werd aandacht besteed aan de grootste, gezamenlijke uitdagingen van zorgketens.
De conclusie: successen en uitdagingen in dementiezorgketens zijn niet uniek, maar juist ketenoverstijgend.
Klik hier om het artikel gratis te downloaden.