Groei in proceseigenaarschap


14/02/2020

Florensis veredelt en produceert sierteeltstekjes en -zaadjes volgens de hoogste kwaliteitseisen. Om dit te kunnen blijven doen was een modernisering van het kwaliteitsmanagementsysteem nodig. Een systeem wat leeft onder alle medewerkers, procesgericht is en waarin risico’s effectief beheerst worden. Daarbij was het doel om verantwoordelijkheid en eigenaarschap van kwaliteit weer terug te brengen naar de werkvloer. Om dit te bereiken is een samenhangende procesarchitectuur opgebouwd.

In het interview vertellen Hans Goudswaard en Edwin Broekhuizen over hun ervaring van de pilot die ze uitgevoerd hebben en wat daarna volgde.

  • florensis-foto.png