Hand in hand processen optimaliseren


16/07/2020

Hand in hand processen optimaliseren

Het VISTA College is in 2019 voortgekomen uit de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh. Om de institutionele fusie op 1 augustus 2019 te kunnen realiseren moesten de twee afzonderlijke studentenvolgsystemen technisch bij elkaar worden gebracht zodat er ook één school technisch-administratief geregistreerd kon worden bij het Ministerie.

De onderwijsondersteunende processen op basis waarvan de systemen waren ingericht, dienden hierbij dus ook aan de orde te komen. In samenwerking met BPM Consult zijn processen geactualiseerd, geharmoniseerd en is er een start gemaakt met de optimalisatiefase. 

Rudi Videc, projectleider, vertelt namens de Projectgroep Onderwijsservices (POS) over de successen en uitdagingen van het project en de kansen voor de toekomst. Lees meer in het interview.

  • klantcaserudi.png