Het belang van sociale interactie op de digitale werkvloer


19/10/2020

Aan de slag met sociale interactie op de ''werkvloer'' tijdens de pandemie

Door Willem Spronk 

We zitten inmiddels 8 maanden in de Covid-19 pandemie. De belangrijke maatregel die is ingevoerd om de uitbraak te beperken, is de 1,5 meter samenleving. Aan het begin van de pandemie is hier de naam Social distancing aan gegeven. En daarin schuilt direct een groot probleem. Door de fysieke afstand van 1,5 meter en de vraag om zoveel mogelijk thuis te werken, ontstaat er ook steeds meer een sociale afstand tussen mensen. Maar het is de fysieke afstand die moet worden bewaakt, niet de sociale. Toch verliezen we met elke extra week op afstand ook iets van ons gevoel van verbinding. En dat is echt een serieus probleem.

Vanuit procesperspectief is de sociale interactie en groepscohesie de koelvloeistof (om in de metafoor van een automotor te spreken) die de procesmotor op temperatuur houdt. En na 8 maanden begint de motor nu gevaarlijk warm te lopen. Onbesproken irritaties, stress, vervreemding en apathie leiden tot een situatie waarin processen (lees: interactiepatronen tussen mensen) steeds minder lekker gaan lopen. Maar omdat organisaties (met werken op afstand van elkaar) formeel nog lijken te functioneren, is hier nog veel te weinig aandacht voor. Organisaties hebben de verantwoordelijkheid om nu opzoek te gaan naar nieuwe manieren om medewerkers op sociaal niveau met elkaar te verbinden. Voordat de motor oververhit.

Daarom nu deze oproep: wees creatief en zoek manieren in je organisatie om binnen de 1,5-meter/thuiswerk afspraken de sociale interactie expliciet vorm te geven. Het is hard nodig om het “wij”-gevoel te behouden en een gevoel van eenzaamheid tegen te gaan.

Er circuleren al een aantal ideeën waarmee je binnen de organisatie direct aan de slag kunt. We zetten een aantal belangrijke op een rij:

  • Stimuleer dat teams met elkaar in contact blijven, juist op het sociale vlak. Maak een WhatsApp groep aan (voor nutteloze en grappige zaken), of organiseer bijvoorbeeld een wekelijks borreluurtje per team. Wel via video conference, maar expliciet NIET over de inhoud van het werk.

  • Stimuleer dat mensen elkaar vaker bellen in plaats van de mail te gebruiken.

  • Verleng online vergaderingen en gebruik het eerste half uur om ‘in te checken’ en met elkaar te delen hoe je in je vel zit.

  • Doe samen regelmatig een online spel, zoals een pubquiz of raad-je-plaatje.

  • Gebruik het bemensen van interne projecten om mensen met elkaar in verbinding te brengen. 

  • Vier successen explicieter en geef mensen een podium hiervoor. Faciliteer erkenning en waardering op afstand.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat wij mensen sociale wezens zijn en behoefte hebben aan een (werk)omgeving waarin we sociaal kunnen zijn en regelmatig de connectie met elkaar kunnen opzoeken. De ‘’koffieautomaat-gesprekken’’ zeg maar. Een goede sociale interactie leidt tot een betere mentale gezondheid en geeft daarnaast een gevoel van zekerheid, veiligheid en geborgenheid. Iets dat we hard nodig hebben in deze tijden van onzekerheid en angst.

Behoefte om eens te sparren over het organiseren van sociale interactie? Neem dan contact op met Willem Spronk

  • digitaalsociaal.png