'Het betere werk' - Procesgericht werken als maatschappelijke opgave?


13/02/2020

‘Het betere werk’ - Procesgericht werken als maatschappelijke opgave?

Onlangs verscheen het rapport ‘Het betere werk’, waarin de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid haar advies aan de regering publiceert. Het is een onderbouwd pleidooi voor ‘goed werk voor iedereen’  als de nieuwe maatschappelijke opgave.

Drie trends worden waargenomen: de technologisering van werk (samenwerking met robots en algoritmen), de flexibilisering van werk (werkgevers & werknemers  in een andere verantwoordelijkheidsrelatie) en de intensivering van werk (hoogproductieve eisen).

Deze trends hebben impact op de ‘kwaliteit van werk’, waar volgens de WRR weinig oog voor is. Men definieert ‘goed werk’ als werk waarin aan drie condities wordt voldaan:

Grip op geld, grip op het werk en grip op het leven.

‘Grip op het werk’ is dan ‘werk met een zekere vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op onze capaciteiten en goede sociale relaties worden onderhouden’. De autonomie vormt een buffer voor de intensivering van het werk en de sociale relaties geven een steun in de rug.

Hoe mooi vormen de principes van procesgericht werken, of horizontaal organiseren handreikingen voor het streven naar grip op werk!? Wij van BPM Consult stellen daarom: horizontaal organiseren helpt je grip op het werk te geven.

Immers,

  • Werk met een zekere vrijheid... Is dat geen synoniem voor werken in zelfsturende, multidisciplinaire procesteams, binnen kaders van een functionerend procesconstruct? Waar managers zelfsturing faciliteren, de randvoorwaarden inrichten en coachen op het probleemoplossend vermogen van het team?
  • …Waarbij een beroep wordt gedaan op onze capaciteiten… pleit dat niet voor het doorlichten, verbeteren, innoveren en vernieuwen van ons werk(proces), via slimme methoden en technieken die ons leren analyseren, prioriteren en implementeren? Als het even kan in roulerende rollen binnen het procesteam?
  • …En goede sociale relaties worden onderhouden… zou je dat kunnen invullen door de multidisciplinariteit van het team, dat interacteert met klanten, leveranciers, de ondersteunende bedrijfsfuncties en managers? En door een goede coaching van het team waardoor sociale hechtheid wordt ontwikkeld en je er niet alleen voor staat? Echt in gesprek gaan met klanten over diens klantreis en ook met de klant op emotioneel vlak contact hebben? 

Kortom: ga horizontaal organiseren en je hebt grip op werk. Dan komen grip op geld en grip op het leven in het kielzog mee. De WRR pleit voor een programmatische aanpak voor goed werk, waarin de positie van werkenden wordt versterkt.  Zo geef je invulling aan de opgave tot sociale innovatie - arbeidsorganisaties zo inrichten dat het beste uit mensen naar boven wordt gehaald.

Wil je meer lezen over 'Het betere werk'? Kijk dan hier voor het rapport van de WRR.

Renco Bakker - februari 2020
Rapport WRR - 15-01-2020

  • betere-werk.png