Horizontaal Organiseren bij VeranderWeekend MoC


05/04/2016

Verandering is een constante geworden en de complexiteit op het snijvlak van processen en IT neemt alleen maar toe.
Hoe ga je om met deze uitdagingen en welke lessen kunnen we hieruit trekken? 

Deze vraag beantwoorde Johnny van de Vliert tijdens zijn presentatie afgelopen 
maand op het VeranderWeekend van de Management of Change community.

Vanuit een voorbeeldcasus van een procesherontwerpproject bij een omgevingsdienst (waarin digitalisering, ketenmanagement en omslag naar output-financiering kernelementen zijn), werd er samen met de 25 deelnemers nagedacht hoe een complexe uitdaging met veel verschillende stakeholders tot een goed resultaat
kan worden gebracht.

Tijdens de sessie is gebrainstormd om met behulp van het concept Horizontaal organiseren diverse uitdagingen het hoofd te bieden, en gericht en evenwichtig interventies te plaatsen om resultaat en innovatie te bereiken.

Enkele lessons learned:

  • Procesontwerp is door uitbreiding van het aantal ‘bouwstenen’ beter toepasbaar voor het ontwerpen en inrichten van ondersteunende ICT-systemen.

  • Breng voor het inrichten van het proces alle spelers samen, zodat er eerst keteninzicht ontstaat. Scoor de efficiency van het voorkomen van dubbele handelingen.

  • Maak gedurende de projectperiode gebruik van de 7 veranderkrachten. Niet vernieuwend, maar wel heel effectief. Wat is de noodzaak (doet bewegen), is de visie scherp (geeft richting), gebruik succes (doet geloven).

  • Gebruik de kracht van visueel management. Een goede visual is veel krachtiger dan een dik projectplan!