Horizontaal organiseren: Iedereen of niemand verantwoordelijk?


01/05/2019

Meer en meer organisaties maken de overstap van een traditioneel hiërarchisch aangestuurd model naar een meer horizontale, procesgerichte vorm van organiseren. Daarin wordt de behoefte aan lijnmanagement minder en, als gevolg van een andere kijk op je organisatie, de behoefte aan eigenaarschap van het proces groter. 

De verschuiving van verantwoordelijkheden van afdelingsgericht naar procesgericht gaat meestal niet probleemloos, aldus BPM Consultants Pieter Wolswinkel en Willem Spronk. Vaak is de discussie over het eigenaarschap van processen niet of nauwelijks gevoerd en kijkt de afdelingsmanager alleen naar zijn afdeling, en niet het proces als geheel. Dan doemen een aantal rampscenario’s op, die leiden tot onduidelijkheid, frustratie en irritatie. De oplossing ligt in het overdragen van de juiste verantwoordelijkheden op het juiste moment.

Bekijk hier het volledige artikel

Wil je meer weten over horizontaal organiseren? Vraag het Pieter Wolswinkel of Willem Spronk

  • horizontaal-organiseren-iedereen-of-niemand-verantwoordelijk.png