Horizontaal organiseren in Vlaanderen


13/08/2015

De Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten te Brussel (VVSG) neemt de paper over Horizontaal Organiseren integraal over in het Vlaams Praktijkboek Kwaliteitszorg. Najaar 2015 zal deze update verschijnen.

Eerder verscheen deze publicatie 'Kwaliteit is horizontaal organiseren' in het boek 'Perspectieven op Kwaliteit'. Het bevat als voorloper van het boek de noties die later verschenen in Horizontaal organiseren. De paper is populair omdat het de boek samenvat en de link naar kwaliteitsmanagement maakt.