Horizontaal Organiseren zorgt voor snellere, goedkopere en betere processen.


13/12/2017

Excellente werkprocessen is het doel van Horizontaal Organiseren. Het leunt niet op hiërarchie, maar op samenwerkende procesteams. Dit gedachtegoed bekijkt processen vanuit twee perspectieven. Processen zijn enerzijds samenwerkingsverbanden van mensen, anderzijds moet je het ook zien als een systeem van inputs en outputs.

Meer weten? Bekijk hier in 160 seconden wat Horizontaal Organiseren is!

  • ho2.jpg