Implementatie ‘Focus op vakmanschap’ in werkprocessen van een MBO


12/07/2016

Globalisering en technologie hebben een sterke invloed op de hedendaagse beroepen en functies. De ontwikkelingen gaan snel en er worden hogere eisen gesteld aan de bekwaamheid van een starter, maar dit kan niet zonder dat het onderwijs daarbij mee innoveert.

Als gevolg van het actieplan Focus op Vakmanschap, verandert de mbo-kwalificatiestructuur vanaf 1 augustus 2016. Vanaf dan gaan de vernieuwde opleidingen, op basis van de herziene kwalificatiestructuur, van start. De herziene kwalificatiestructuur vormt de basis voor een nog betere en flexibelere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. In de nieuwe opzet bestaat een opleiding uit een basisdeel, profieldeel en een keuzedeel.

Ook het Arcus College uit Heerlen stond voor deze opgave. Samen met BPM Consult werkte een programmateam aan de benodigde organisatorische wijzigingen. Belangrijke werkprocessen, zoals de totstandkoming van de OER, hij kiezen en wijzigen van keuzedelen voor studenten, en het verwerken van keuzes werden ontworpen. De gehele structuur van opleidingen in het onderwijsondersteunende systeem, Eduarte, werd herzien en sterk vereenvoudigd. 

Wat is er verder bereikt?

  • Een succesvolle koppeling tussen het onderwijs en onderwijsondersteuning is tot stand gebracht.
  • De kwalificatiedossierprocessen zijn geïntegreerd in andere bestaande processen.

Resumé: Het Arcus College gaat beheerst de start van het nieuwe schooljaar in.

Meer weten over procesbeheersing in het Onderwijs?

Bekijk onze succescases in het onderwijs of neem contact op met Jeroen van de Vliert.

 

  • arcus_logo.jpg
  • 02-kwalificatie-structuur-v3.jpg