INK-kwaliteitsscan Woningcorporaties


04/05/2016

INK heeft met haar partners Benthink, BPM Consult en Onderzoeksbureau Flycatcher een QuickScan Woningcorporaties ontwikkeld om woningcorporaties beter in staat te stellen om op de geschetste ontwikkelingen in te spelen. Het INK en haar partners hebben in de QuickScan 20 jaar ervaring met organisatieontwikkeling toegesneden op de praktijk van de Woningbouwcorporaties.

De QuickScan beslaat alle aspecten van de organisatie. In een kort tijdbestek krijgt de organisatie inzicht in de prioriteiten die zij moet stellen bij verbetering en vernieuwing. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit herdefiniëring van de governance- en verantwoordingsstructuur, heroverweging van checks & balances, vergroten van efficiency, verbeteren van klantgerichtheid, betere sturing op resultaten of uit het inbedden van verbeterprocessen in het reguliere werk.

Doel van de QuickScan:

  • Snelle samenhangende inventarisatie van consequenties die de hervormingen van de huursector hebben op de inrichting, op de strategie en op de bedrijfsvoering van een woningcorporatie.
  • Een woningcorporatie door middel van een begeleide zelfevaluatie inzicht te geven in haar kwaliteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van het INK-managementmodel.
  • Aangrijpingspunten te bieden voor verbetering op de thema’s klanttevredenheid, kwaliteit en doelmatigheid.

Meer informatie en de brochure kunt u hier inzien en downloaden: bit.ly/ink-woningcorporaties