Johnny van de Vliert: SqEME® Qualified


29/05/2009

Op woensdag 27 mei heeft Johnny van de Vliert tijdens een peer-review bij de Stichting SqEME zijn werk bij Visser & Smit Hanab Distributie uiteengezet en aangegeven hoe hij binnen dit project invulling heeft gegeven aan de uitgangspunten van de SqEME-methode. Deze presentatie, het gebruik van de SqEME-methode en zijn overwegingen daarbij leverden hem het certificaat ‘SqEME Qualified Consultant’ op. Gewaardeerd werd in het  bijzonder de manier waarop de principes van efficiency, beheersbaarheid en bestuurbaarheid vorm hebben gekregen binnen het project en de toegepaste methodiek. Het certificaat werd hem overhandigd door  Prof. dr. ing. T.W. Hardjono.