Kerstcadeau: 3 handige tools voor jouw procesherontwerp traject


20/12/2017

Om het jaar 2018 goed te starten delen we 3 handige tools voor het herontwerpen van jouw processen.

1. De 8 verspillingen (TIMWOOD): Deze tool helpt je om verspillingen te traceren en te elimineren in het huidige proces. Door de 8 verspillingen langs het huidige proces te leggen wordt inzichtelijk waar verspilling mogelijk plaatsvindt en om welke soort verspilling het gaat. Daarmee biedt deze techniek de perfecte voorzet voor het ontwerpen van het gewenste proces, zonder verspilling!

De 8 verspillingen zijn als volgt:

2. Knelpunten analyseren: Voor het analyseren van knelpunten in een proces maken wij gebruik van een eenvoudige en zeer bruikbare techniek. Met deze techniek worden workshop-deelnemers geprikkeld om het knelpunt en bijbehorende oplossing goed te formuleren. Maak gebruik van de volgende 3 vragen:

 • De observatie: Welk gedrag, welke activiteit neem je waar? Wat valt er op? Wat klopt er niet in de huidige manier van werken? Beschrijft zo SMART mogelijk de huidige situatie, het huidige knelpunt 

 • Het nadelig effect: Beschrijf hier wat het nadelige gevolg is van deze observatie. Voor wie en wat heeft dit gevolgen? De doorlooptijd? De kosten? Maak inzichtelijk wat er op dit moment fout gaat vanwege eerder benoemde observatie.

 • De suggestie voor nieuw: Omschrijf hier de potentiële oplossingen voor het probleem. Het hoeft nog niet DE oplossing te zijn, maar kom met suggesties hoe het knelpunt kan worden opgelost.

3. De Ease/Impact Matrix: Dit is een hulpmiddel bij het prioriteren, van bijvoorbeeld verbeteractiepunten. Het prioriteren gebeurt aan de hand van twee criteria:

 • Effect (op bereiken van een doel): ‘Hoeveel levert een verbeteractie op? Wat hebben we eraan als we deze actie uitvoeren? Is het effect hoog of laag?

 • Inspanning: Wat moet er gebeuren om de verbeteractie uit te voeren? Zijn er veel kosten / middelen / tijd voor nodig? Vraagt het een hoge of lage inspanning?

Als je per verbeteractie hebt bepaald of (1) het effect en (2) de inspanning hoog of laag is kun je de actie plotten in de matrix. Dan zie je of de actie valt in de categorie:

 • Quick win (snel veel resultaat) gelijk doen! 
 • Strategisch (veel resultaat na hard werken) 
 • Betwistbaar (snel weinig resultaat) 
 • Vermijden (weinig resultaat na hard werken) niet doen dus!

 • de-8-verspillingen.png
 • knelpunten-nota.png
 • prioritering-ease-impact.png