Klantgerichte processen als driver voor verdere groei Oranje Fonds


17/10/2017

Afgelopen jaren heeft het Oranje Fonds een flinke groei doorgemaakt, daar vanuit is de behoefte ontstaan om haar processen een boost te geven en opnieuw in te richten. Dit wordt gedaan door middel van de Customer Journey-mapping, waar bij de wens van de klant (donateur) het uitgangpunt is. Deze methode maakt inzichtelijk waar mogelijkheden zitten om een unieke klantbeleving te creëren en deze vervolgens te verankeren in je processen.

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied en ondersteunt sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het fonds met ongeveer € 31 miljoen zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander (denk aan NLdoet en Burendag). 

BPM Consult is gevraagd vanuit haar expertise om het Oranje Fonds te ondersteunen bij het herontwerpen van de processen. Het is voor ons een eer om onze diensten in te kunnen zetten voor dit fonds met hoge impact op sociaal gebied.

Meer weten over onze Customer Journey aanpak? Vraag het Jeroen van de Vliert

  • oranje_fonds_logo.jpg